شما می توانید پس از ثبت آگهی در بخش تنظیمات آگهی ثبت شده آمار نمایش و آمار کلیک آگهی خود را به صورت نمودار مشاهده کنید. در این نمودار تعداد بازدید و همچنین تعداد کلیک بر روی آگهی را در 10 روز اخیر می توانید مشاهده کنید. همچنین با توجه به آمار ماهیانه میانگین یکساله، یک ماهه، یک هفته و همچنین روزانه برای شما محاسبه می شود.

با استفاده از این آمار ها شما می توانید نتیجه تبلیغات خود را طی یک مدت زمان بررسی کنید، با ماه های قبل بررسی کنید و در صورت نیاز در استراتژی تبلیغات خود تغییری ایجاد کنید.

به عنوان مثال یک سایت فروشگاهی در کمپین تبلیغاتی محصولات جدید خود از دو نوع آگهی لیدربورد و ام پی یو استفاده کرده است. پس از مدتی با مشاهده آمار نمایش و کلیک این دو آگهی خود متوجه می شود که آگهی نوع ام پی یو میزان کلیک بیشتری نسبت به آگهی لیدربورد دارد. بنابراین استراتژی خود را در کمپین تغییر داده و این بار به جای آگهی نوع لیدربورد از آگهی متنی و یا ام پی یو استفاده می کند.