تبلیغات بنری و تبلیغات متنی در پانل تبلیغات وب مارکتر، همه از اعتبار پانل شما مصرف می کنند و شما می توانید به صورت جداگانه برای تبلیغات خود محدودیت روزانه مشخص کنید و به صورت جداگانه تبلیغ های خود را مدیریت نمایید.

مصرف هزینه تبلیغات از یک پانل به شما امکان ثبت آگهی های متنوع برای خدمات شما را می دهد و شما می توانید به سادگی انواع تبلیغ را امتحان کنید و نوع بنر یا آگهی متنی را که به شما پاسخ بهتری بر می گرداند را پیدا کنید. برای افزایش اعتبار پانل تبلیغات خود از میان بسته های زیر، بسته متناسب با بودجه تبلیغات خود را انتخاب کنید.

بسته WM1

قیمت: 1,000,000 ریال
هدیه: + 5%
میزان شارژ: 1,050,000 ریال
+ 700 کلیک
+ 350,000 نمایش

بسته WM2

قیمت: 2,000,000 ریال
هدیه: + 10%
میزان شارژ: 2,200,000 ریال
+ 1,500 کلیک
+ 750,000 نمایش

بسته WM4

قیمت: 4,000,000 ریال
هدیه: + 15%
میزان شارژ: 4,600,000 ریال
+ 3,100 کلیک
+ 1,550,000 نمایش

بسته WM8

قیمت: 8,000,000 ریال
هدیه: + 20%
میزان شارژ: 9,600,000 ریال
+ 6,400 کلیک
+ 3,200,000 نمایش

بسته WM12

قیمت: 12,000,000 ریال
هدیه: + 25%
میزان شارژ: 15,000,000 ریال
+ 10,000 کلیک
+ 5,000,000 نمایش

بسته WM20

قیمت: 20,000,000 ریال
هدیه: + 30%
میزان شارژ: 26,000,000 ریال
+ 17,300 کلیک
+ 8,650,000 نمایش

ابزار ثبت و مدیریت تبلیغات سایت به شما امکان تخصیص میزان مصرف هزینه روزانه برای کلیک و بازدید و همچنین مصرف هزینه کل برای پخش تبلیغات در فضای آنلاین را بر روی هر تبلیغ به صورت جداگانه در بخش تنظیمات تبلیغ می دهد.