انتخاب درست کلمات

کلمات کلیدی می توانند کلمه تک و یا یک عبارت ( 2 یا بیشتر کلمه) باشند. انتخاب عبارات دقیق تر می تواند در رنک بالاتر کمک کند. به دست آوردن رنک بالا با استفاده از کلمات پر کاربرد می تواند بسیار سخت باشد.

کلمات کلیدی می بایست بسیار به موضوع و متن صفحه در ارتباط باشند.

میزان جستجو کلمات عاملی بسیار مهم در انتخاب کلمات کلیدی می باشد. کلماتی که به مراتب بیشتری توسط  کاربران مورد جستجو قرار گرفته اند، همان کلمات کلیدی مورد نظر ما می باشند.

برای افزایش رنک سریع، کلمات کلیدی که به طور مرتب توسط برند های بزرگ و یا سایت های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار خطرناک است.

تعداد کلمات کلیدی

انتخاب تنها یک کلمه کلیدی اشتباه است. انتخاب تعداد بیش از حد آن نیز اشتباه است (30، 50 و غیره) چراکه آنگاه منابع کمتری برای کار کردن روی هر کدام از آن کلمات کلیدی خواهید داشت و بالا بردن رنک برای هر کدام از آنها بسیار سخت خواهد بود.

تعداد کلمات کلیدی به بودجه شما و محدوده زمانی برای دریافت نتیجه بستگی دارد. شروع با 5 کلمه کلیدی که هر کدام بیش از 100 مرتبه در ماه جستجو می شوند، کافی است. هر کلمه کلیدی می تواند به جای تمامی کلمات کلیدی مرتب با آن نیز به شمار آید.

استفاده از کلمات کلیدی

در هشت جای مختلف در صفحه خود می توانید از کلمات کلیدی استفاده کنید:

1. تیتر صفحه:مانند نام کمپانی | <کلمه کلیدی >

2. آدرس صفحه:http://www.example.com/mention-keywords-here

3. تگ های h1:از کلمات کلیدی در این قسمت استفاده کرده و آنها را هیجان انگیز کنید.

4. متن بدنه صفحه:به کارگیری کلمات کلیدی تنها یک بار در این قسمت کافی می باشد.

5. متن پیوند مسیریابی سایت:متنی که پیوند نوار مسیریابی بالا و یا کنار صفحه را تشکیل می دهد. دقیقا از خود کلمات کلیدی در این بخش استفاده نکنید و سعی کنید از عبارات مرتبط با آن استفاده کنید.

6. متن پیوند های درون متنی:متن پیوند های صفحه شما که به صفحات دیگر مرتبط می شوند.

7. تگ تصاویر:در این تگ می توانید از کلمات کلیدی خود در نام گذاری تصویر، تیتر تصویر و متن جایگزین آن استفاده کنید. سعی کنید این کلمات با هم یکی نباشند و از عبارات مرتبط استفاده کنید.

8. توضیحات تگ متا:با اینکار تاثیری در الگوریتم رنک دهی نخواهید گذاشت اما توسط موتورهای جستجو نمایش داده می شوند و هر کلمه کلیدی که در این بخش استفاده کنید پر رنگ شده که آن را مرتبط تر می کند.

کلمات کلیدی باید حداقل در دو و یا سه بخش از این قسمت ها (آدرس، تگ h1 و متن بدنه صفحه) و حداقل دو بخش از این قسمت ها (متن پیوند مسیریابی سایت، متن پیوند های درون متنی، تگ تصاویر و توضیحات تگ متا) استفاده شوند. شما می توانید از کلمات کلیدی خود در تمامی این بخش ها استفاده کنید اما توجه داشته باشید که از تمامی عبارات مرتبط آن استفاده کنید.

نکته:توجه داشته باشید که تگ متا با نام keywords دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

استفاده متنوع از کلمات کلیدی

بهترین راه استفاده از یک کلمه کلیدی اصلی و عبارات مرتبط با همان کلمه کلیدی در هر صفحه می باشد. گوگل عبارات کلیدی را که تنها در یک کلمه کوچک (مانند از، تا و غیره) با هم فرق می کنند و یا در ترتیب چیدمان با هم تفاوت دارند و یا جمع بسته شده اند، به عنوان عبارات تقریبا مشابه تشخیص می دهد و همان نتایج را باز می گرداند.

مثال از استفاده کلمات کلیدی در صفحه

تیتر صفحه:حسابداران تهران (کلمه کلیدی اصلی)

تگ h1:دفتر حسابداران تهران

متن بدنه صفحه:اگر شما به حسابدارانی با تجربه در تهران نیاز دارید...

تگ تصاویر:علی-بابائی-حسابدار-تهران

توضیحات تگ متا:ما یکی از بهترین حسابداران در تهران هستیم...

a01