ساعت دیجیتال LED‎

ساعت دیجیتال LED‎ عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

ساعت دیجیتال LED‎

ساعت دیجیتال LED نرم افزاری کاربردی برای نمایش ساعت و تاریخ به صورت نمایشگر LED می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید دستگاه خود را به یک ساعت رو میزی دیجیتال با نمایشگر LED تبدیل کنید.