ذکر شمار‎

ذکر شمار‎ عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

ذکر شمار‎

برنامه ذکر شمار زودتند، یک برنامه بسیار کاربردی برای مشاهده و شمارش صلوات و ذکر ها در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید تمامی ذکر های اصلی را در برنامه مشاهده کرده و شمارش های خود را ذخیره کنید.