24 بساز - بازی فکری ریاضی‎

24 بساز - بازی فکری ریاضی‎ عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

24 بساز - بازی فکری ریاضی‎

بازی ۲۴ بساز زودتند، یک بازی فکری، سرگرم کننده و مبتنی بر ریاضی است که تمرین های آن موجب بهبود حل مسائل ساده ریاضی و بالا بردن سرعت مهارتهای محاسبات ذهنی و حل مسأله شما می شود.