تولد نگار‎

تولد نگار‎ عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

تولد نگار‎

این نرم افزار یک ابزار کاربردی برای ثبت تولد های دوستان و عزیزانتان در اختیار شما قرار می دهد تا همیشه از تولد آنها مطلع شوید.