تست سیگنال WIFI‎

تست سیگنال WIFI‎ عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

تست سیگنال WIFI‎

در این نرم افزار می توانید علاوه بر نمودار و میزان قدرت سیگنال WIFI، اطلاعاتی مانند کانال، فرکانس و همچنین پروتکل رمزنگاری WIFI را به همراه میزان امنیت آن مشاهده کنید.