مخاطبین من,پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید,شماره تلفن

این تبلیغ با عنوان مخاطبین من,پشتیبان گیری و بازیابی مخاطبین اندروید,شماره تلفن در حال حاضر در شبکه نمایش تبلیغات وب مارکتر نمایش داده می شود.

در صورتی که از نظر شما این تبلیغ دارای مشکل، تخلف و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی تبلیغ گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

مخاطبین من روشی برای پشتیبان گیری از شماره تلفن و لیست مخاطبین بوده و امکان بازیابی مخاطبین در اندروید را فراهم میکند