انجمن ریاضی‌دانان جوان، نهاد تخصصی آموزش ریاضی، هوش و خلاقیت

این تبلیغ با عنوان انجمن ریاضی‌دانان جوان، نهاد تخصصی آموزش ریاضی، هوش و خلاقیت در حال حاضر در شبکه نمایش تبلیغات وب مارکتر نمایش داده می شود.

در صورتی که از نظر شما این تبلیغ دارای مشکل، تخلف و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی تبلیغ گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

ما معتقدیم یادگیری ریاضی، هوش را تقویت و خلاقیت را شکوفا می سازد. هدف ما عمومی کردن آموزش ریاضی برای تمام افراد علاقه مند است.