شما می توانید انواع آگهی های ارائه شده، نوع مورد نظر خود را انتخاب کنید و آگهی خود را برای پخش در شبکه نمایش آگهی ثبت کنید.

نوع آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید:

آگهی متنی

شیوه هزینه: بر اساس کلیک
نوع آگهی: آگهی متنی
آگهی متنی
هزینه نمایش: رایگان
هزینه کلیک: از 1,000 ریال

آگهی لیدربورد

شیوه هزینه: بر اساس کلیک
نوع آگهی: آگهی تصویری (728X90)
آگهی لیدربورد
هزینه نمایش: 2 ریال
هزینه کلیک: از 1,000 ریال

آگهی ام.پی.یو

شیوه هزینه: بر اساس کلیک
نوع آگهی: آگهی تصویری (300X250)
آگهی ام.پی.یو
هزینه نمایش: 2 ریال
هزینه کلیک: از 1,000 ریال

هزینه نمایش و کلیک آگهی ها همه از اعتبار پانل شما مصرف می شوند و شما می توانید با یک بار شارژ اعتبار خود انواع مختلف آگهی را در ثبت کنید و کمپین خود را مدیریت کنید.