راهنمای نمایش آگهی در وب سایت:

 

استفاده از اسکریپت نمایش آگهی:

با قرار دادن کد اسکریپتی که در صفحه نمایش API در حساب کاربری شما موجود است، می توانید تبلیغات وب مارکتر را در صفحات خود نمایش دهید.

مقادیر قابل تنظیم در نمایش آگهی در وب سایت:

•کد کاربری (الزامی) (wm_ad_client):کد کاربری شما که باعث شناسایی نمایش آگهی از سمت شما است.

•نوع آگهی (الزامی) (wm_ad_group_token):کد نوع آگهی که به شما امکان انتخاب نوع آگهی های نمایش داده شده را می دهد.

آگهی متنی:TEXT

آگهی لیدربورد:LEADERBOARD

آگهی ام.پی.یو:MPU

•تعداد نمایش (اختیاری) (wm_ad_count):تعداد آگهی هایی که در محل قرار دادن کد نمایش داده می شود. حداقل 1 و حداکثر 10 آگهی.

•مرز آگهی ها (اختیاری) (wm_ad_border):مقدار قابل ثبت 0 و 1 است. 1 به معنی نمایش مرز برای آگهی ها و 0 به معنی عدم نمایش مرز است.

•رنگ مرز (اختیاری) (wm_ad_border_color):کد 6 رقمی هگزادسیمال رنگ برای مرز آگهی ها (بدون #).

•رنگ تیتر (اختیاری) (wm_color_link):کد 6 رقمی هگزادسیمال رنگ برای تیتر آگهی ها.

•رنگ متن (اختیاری) (wm_color_text):کد 6 رقمی هگزادسیمال رنگ برای متن آگهی ها.

•رنگ آدرس (اختیاری) (wm_color_url):کد 6 رقمی هگزادسیمال رنگ برای آدرس آگهی ها.

راهنمای نمایش آگهی در برنامه اندروید:

با استفاده از کتابخانه وب مارکتر که در gradle موجود می باشد می توانید به راحتی تبلیغات شبکه وب مارکتر را در برنامه اندروید خود نمایش دهید.

کد ها و توضیحات کامل استفاده از کتابخانه در بخش نمایش API حساب کاربری موجود می باشد.

مقادیر قابل تنظیم در نمایش آگهی در اندروید:

•ویژگی type:کد نوع آگهی که به شما امکان انتخاب نوع آگهی های نمایش داده شده را می دهد

آگهی متنی:text

آگهی لیدربورد:leaderboard

آگهی ام.پی.یو:mpu

به صورت پیش فرض نوع آگهی لیدربورد می باشد.

•ویژگی borderWidth:عرض مرز آگهی می باشد. این ویژگی مقادیر استاندارد اندازه در اندروید مانند dp، px، sp و غیره و همچنین ارجاع به مقادیر موجود در resource برنامه را می تواند قبول کند.

مقدار پیش فرض برای این ویژگی 0 بوده و مرز نمایش داده نمی شود.

•ویژگی borderColor:کد هگزادسیمال رنگ برای مرز آگهی می باشد. شما می توانید از ارجاع به مقادیر موجود در resource برنامه نیز برای مقدار دهی به این ویژگی استفاده کنید.

مقدار پیش فرض برای این ویژگی #000000 و یا رنگ مشکی می باشد.